Συνεργασία του Δήμου Ν.Προποντίδας με χώρες - εταίρους της Ε.Ε. με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε θέματα μελισσοκομίας

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης και το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Νέας Προποντίδας...

Subscribe to this RSS feed