Έντι Ράμα: «Δεν υπάρχει σοβαρό σχέδιο για τη δημιουργία Μεγάλης Αλβανίας. Δε μπορώ να προβλέψω ένα μέλλον διαφορετικό από τη συνεργασία ανάμεσα στις δυο χώρες»

«Δεν έχουμε καμία βλέψη για αλλαγή συνόρων, μια στρατηγική δηλαδή να μαζέψουμε όλα τα κομμάτια σε μια 'Φυσική' ή 'Μεγάλη' Αλβανία»...

Subscribe to this RSS feed