Γαία Επιχειρείν: Τρομερό εργαστήριο ανάπτυξης ευφυούς γεωργίας η Ελλάδα, λόγω παραλλακτικότητας των εδαφών και του μικροκλίματός της

Τη θέση του ότι η Ελλάδα λόγω της παραλακτικότητας των εδαφών και του μικροκλίματος που διαθέτει, αποτελεί ένα "τρομερό εργαστήριο" ανάπτυξης της ευφυούς γεωργίας...

Subscribe to this RSS feed