ΔΩΡΕΑΝ Καταχώρηση

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και καταχωρήστε την επιχείρησή σας δωρεάν.

Σημείωση: Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Στοιχεία Καταχώρησης

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία όπως θέλετε να εμφανίζονται στη καταχώρησή σας:

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απαραίτητα για την πιθανή επικοινωνία του Halkidiki Voice με τον υπεύθυνο για θέματα προβολής της επιχείρησής σας:

Απαραίτητες Διευκρινίσεις:

1. Η αποδοχή της αίτησης αλλαγής στοιχείων καταχώρησης βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του Halkidiki Voice.
2. Το Halkidiki Voice δεν καθίσταται υπεύθυνο για λάθη ή παραλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.
3. Η αλλαγή των στοιχείων καταχώρησης ισχύει για τη συγκεκριμένη κατηγορία που υπήρχε η καταχώρηση.
4. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούμε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για να εξακριβώσουμε τα στοιχεία σας.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

3.png3.png9.png6.png7.png5.png
Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ

LINKS