ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ "halkidikivoice.gr"

Ο διαδικτυακός τόπος halkidikivoice.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Metron Design Studio. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 3, Νέα Μουδανιά 632 00, Χαλκιδική, Ελλάδα. Η εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας halkidikivoice.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη-χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ.

1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου (site) halkidikivoice.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία Metron Design Studio ή στον εκάστοτε δικαιούχο της, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τo halkidikivoice.gr και την εταιρεία Metron Design Studio στην οποία ανήκει ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας Metron Design Studio ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου halkidikivoice.gr και των υπηρεσιών του , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας Metron Design Studio στην οποία ανήκει το halkidikivoice.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας Metron Design Studio στην οποία ανήκει το halkidikivoice.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

2. Το halkidikivoice.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.Το halkidikivoice.gr παρέχει στον χρήστη το περιεχόμενο/μήνυμα (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται από τρίτους και κοινοποιύνται μέσω του δικτυακού τόπου, "ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ" και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

3. Δεν έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από το σύστημά μας. Μπορεί να βρείτε πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης από την ιστοσελίδα μας πληροφορίας γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις με προσοχή, την κοινή λογική και κάνετε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες του δικτυακού μας τόπου. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν επίσης κίνδυνοι να κάνετε συναλλαγή με ανήλικους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο δεν ελέγχουμε ή εξασφαλίζουμε. Σε περιπτώσεις προσφορών επαγγελματιών μέσω της ιστοσελίδας halkidikivoice.gr και του Επαγγελματικού-Τουριστικού Οδηγού Χαλκιδικής που αποτελεί ενότητά της, το halkidikivoice.gr δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσα από την ιστοσελίδα halkidikivoice.gr, αναφορικά με την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, τα ελαττώματα, τον χρόνο και τρόπο παράδοσης. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών που αναγράφονται στις προδιαγραφές της προσφοράς είναι αποκλειστική ευθύνη του επαγγελματία που χορηγεί την προσφορά.

4. Συνεπώς, οι επισκέπτες-χρήστες του halkidikivoice.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου halkidikivoice.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και  αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να παράσχει στους επισκέπτες-χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την εταιρεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Η εταιρεία καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

5. Ο επισκέπτης-χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου halkidikivoice.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης-χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης-χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου halkidikivoice.gr.

6. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του halkidikivoice.gr

7. Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και το halkidikivoice.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Το halkidikivoice.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το halkidikivoice.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

8. Το halkidikivoice.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

9. Λαμβανομένων υπ’ όψιν όσων ορίζονται στους παρόντες όρους και επειδή το halkidikivoice.gr είναι ένας τόπος συνάντησης, για οποιαδήποτε διαφορά έχετε με έναν ή περισσότερους προβαλλόμενους, τρίτους συναλλασσόμενους ή χρήστες ρητώς απαλλάσσετε το halkidikivoice.gr (και τους ανώτερους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους και προστιθέντες μας και κάθε εν γένει πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό μας) από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγεννημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας μας.

10. Το halkidikivoice.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.

11. Το halkidikivoice.gr υποχρεώθηκε να κάνει μερικά σκόπιμα σφάλματα μέσα στον οδηγό της ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κρούσμα παράνομης χρήσης των στοιχείων των προβαλλομένων της τυχόν ήθελε παρουσιαστεί. Τα σφάλματα αυτά είναι ελάχιστα και ασήμαντα μπροστά στην τεράστια έκταση της ύλης του οδηγού της και εξασφαλίζουν την κατοχύρωση της εταιρίας μας. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους χρήστες του οδηγού μας για τα παραπάνω σφάλματα που γίνονται αποκλειστικά για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων της εταιρίας μας.

12. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το halkidikivoice.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του halkidikivoice.gr παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το halkidikivoice.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το halkidikivoice.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το halkidikivoice.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης-χρήστης και σε καμία περίπτωση το halkidikivoice.gr

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ "HALKIDIKI VOICE e-GUIDE"

I. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

13. Ο Επαγγελματικός - Τουριστικός Οδηγός Χαλκιδικής με την ονομασία "HALKIDIKI VOICE e-GUIDE" αποτελεί αδιαίρετη ενότητα και υπηρεσία του διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδα-site-ιστότοπος) halkidikivoice.gr -ο οποίος είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Metron Design Studio-Ελευθερίου Βενιζέλου 3-Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής-τκ 632 00- είναι και αυτός ιδιοκτησία της ίδιας εταιρείας και διέπεται καθ' ολοκληρίαν από τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ και την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της ιστοσελίδας halkidikivoice.gr, όπως περιγράφονται στο οικείο κεφάλαιο με γενικό τίτλο "ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ".

Αναφέρουμε ειδικότερα τα εξής:

14. Ο Επαγγελματικός - Τουριστικός Οδηγός Χαλκιδικής "HALKIDIKI VOICE e-GUIDE" (εφεξής "Οδηγός Χαλκιδικής" ή "Οδηγός") είναι μία αναρτημένη στις σελίδες του καταγραφή επιχειρήσεων της Χαλκιδικής ανά κατηγορία επαγγέλματος και στόχος του είναι αφενός μεν να προσφέρει στο ευρύ αγοραστικό κοινό ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναζήτησης στη Χαλκιδική και στον επαγγελματία αφετέρου, την δυνατότητα συνεχούς παρουσίας και προβολής της επιχείρησής του και της δραστηριότητάς της στο διαδίκτυο. Οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι δυνατόν να δραστηριοποιούνται στο χώρο της γαστρονομίας, του εμπορίου, των θεαμάτων, ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, camping, διασκέδασης, πώλησης προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και σε κάθε εν γένει τομέα επαγγελματικής δραστηριότητας..

15. Ο Οδηγός συγκεντρώνει τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβάλλονται μέσω αυτού και συμβαλλόμενος με αυτές τις ταξινομεί ανά κατηγορία επαγγέλματος και τις παρουσιάζει στο κοινό, μέσα στο απλό, εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον του, που δίνει την δυνατότητα και στα δύο μέρη να ικανοποιήσουν τις επιδιώξεις τους: στο υποψήφιο αγοραστικό κοινό την ευχέρεια -και την ευκαιρία- της "ανακάλυψης" και της επιλογής και στην επιχείρηση να πετύχει το ζητούμενο της διεύρυνσης του πελατολογίου της και συνεπώς της αύξησης του τζίρου της.

II. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

16. Ο Οδηγός παρέχει στον χρήστη πληροφορίες για προσφορές, εκπτώσεις, εκδηλώσεις και λοιπές προωθητικές ενέργειες για προϊόντα-υπηρεσίες όσων από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις το επιθυμούν. Η ενημέρωση του χρήστη γι' αυτές τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων δημοσιεύονται/αναγγέλλονται/κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα halkidikivoice.gr/Επαγγελματικός-Τουριστικός Οδηγός Χαλκιδικής e-GUIDE/ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Για τη χρήση από τρίτους των προϊόντων-υπηρεσιών των εν λόγω προσφορών και των λοιπών προωθητικών ενεργειών των επιχειρήσεων, που βρίσκονται στην σελίδα αυτή του halkidikivoice.gr,  ο Οδηγός δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων-υπηρεσιών, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, τις ιδιότητες -  χαρακτηριστικά - ελαττώματα - πλεονεκτήματα ή/και τον χρόνο - τόπο - τρόπο παράδοσής τους. Τα χαρακτηριστικά κλπ των προϊόντων-υπηρεσιών που αναγράφονται στις προδιαγραφές της προσφοράς και οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Επαγγελματία που χορηγεί την προσφορά. Συνεπώς, οι επισκέπτες-χρήστες του halkidikivoice.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη της διασταύρωσης-επαλήθευσης των παρεχομένων πληροφοριών και του ελέγχου των προδιαγραφών.

17. Ο Οδηγός έχει μεν συνάψει συμβάσεις με τις εγγεγραμμένες στις σελίδες του επιχειρήσεις για την δωρεάν ανακοίνωση/δημοσίευση/κοινοποίηση στους χρήστες των προσφορών και λοιπών προωθητικών ενεργειών τους (όσων από τις επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν να το πράξουν), δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων αυτών όπως αυτές απορρέουν από τις προδιαγραφές των προσφορών και των λοιπών προωθητικών ενεργειών, που άλλωστε οι ίδιες έθεσαν (και ο Οδηγός απλώς αναρτά στις σελίδες του). Το ίδιο και για οποιαδήποτε πλημμέλεια ή οποιαδήποτε ενδεχομένως ζημιά θα μπορούσε να προκληθεί στον χρήστη ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από τη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών ή προϊόντων των εν λόγω προσφορών των εν λόγω επιχειρήσεων. Οι ενέργειες και ευθύνη του Οδηγού για τις συγκεκριμένες αναρτήσεις προσφορών και λοιπών προωθητικών ενεργειών συμβεβλημένων επιχειρήσεων, ρητά περιορίζονται στην άρτια και σύμφωνη με τις οδηγίες των εκάστοτε επιχειρήσεων/επαγγελματιών ανάρτηση στην σχετική σελίδα του και (ενδεχομένως) στα social media που διαθέτει ο ίδιος ο Οδηγός και γενικώς η ιστοσελίδα halkidikivoice.gr. Πέραν των αναρτήσεων αυτών δεν λαμβάνει χώραν ουδεμία ανάμειξη του Οδηγού και του halkidikivoice.gr, σε οτιδήποτε ακολουθεί. Συνεπώς, κατ' ουδένα τρόπο ο Οδηγός και γενικώς το halkidikivoice.gr λαμβάνει ή έχει οποιαδήποτε γνώση ή μετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο στις εμπορικές συναλλαγές των επιχειρήσεων με επισκέπτες-χρήστες ή οποιονδήποτε τρίτο για τα συγκεκριμένα-προσφερόμενα από τις επιχειρήσεις προϊόντα-υπηρεσίες τους και ουδεμία ευθύνη φέρει για τις εμπορικές αυτές συναλλαγές. Κατηγορηματικά μάλιστα ο Οδηγός και γενικώς το halkidikivoice.gr αρνείται οποιαδήποτε εγγύηση εκπεφρασμένη ή συνεπαγόμενη ή μη περιοριζόμενη στις συναλλαγές αυτές, προς/σε οποιοδήποτε από τα συναλλασσόμενα μέρη. 

18. Η ενημέρωση του χρήστη για τις προσφορές και τις λοιπές προωθητικές ενέργειες των συμβεβλημένων επιχειρήσεων, εκτός από τις αναρτήσεις στην σελίδα που προαναφέραμε, μπορούν να γίνονται και με ενημερωτικά σημειώματα ή μέσω των social media που ο Οδηγός διατηρεί ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους marketing, κατά την κρίση του ή τη βούληση της επιχείρησης και την έγκριση από αυτήν.

19. Η παροχή οποιουδήποτε προνομίου ή προσφοράς ή ειδικής παροχής και το χρονικό διάστημα ισχύος της, εξαρτάται πάντα από τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης κάθε φορά επιχείρησης. Έτσι, οι συμβεβλημένες με τον Οδηγό επιχειρήσεις που διενεργούν προσφορές ή ειδικές παροχές, έχουν οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν ή αντικαταστήσουν μέρος των προσφορών ή και να διακόψουν οποτεδήποτε την διάθεσή τους. Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση λάβει χώρα, ο επισκέπτης-χρήστης δεν αποκτά για το λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχει οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των εν λόγω επιχειρήσεων ή/και του Οδηγού.

20. Ουδεμία επιχείρηση εγγεγραμμένη στον Οδηγό έχει συμβατική υποχρέωση να διενεργεί προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες. Το αντίστοιχο πεδίο στη φόρμα της σύμβασης είναι ενημερωτικό. Αν ωστόσο οι επιχειρήσεις που διενεργούν προσφορές επιθυμούν την ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ-ΣΥΜΒΟΛΗ του Οδηγού Χαλκιδικής στην προώθησή τους, επικοινωνούν τηλεφωνικά με αυτόν (2373022500) ή αποστέλλουν e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) με τα στοιχεία της προσφοράς ή επικοινωνούν με μήνυμα στο Fb (Halkidiki Voice ή Οδηγός Χαλκιδικής) για περαιτέρω επαφή και συνεννόηση. 

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

21. Η εγγεγραμμένη στον Οδηγό επιχείρηση αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι:
Η εγγραφή της στον Οδηγό Χαλκιδικής, απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και προσωπικά (ενδεχομένως) στοιχεία και πληροφορίες του επιχειρηματία. Το αρχείο αυτό θα τηρείται στην ιδιοκτήτρια εταιρεία Metron Design Studio του halkidikivoice.gr και του Οδηγού, για το σκοπό της υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και λειτουργίας του Οδηγού. Για τον λόγο αυτόν η αίτηση εγγραφής στις σελίδες του Οδηγού ή η σύμβαση του Οδηγού με την επιχείρηση συνιστούν αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης του επιχειρηματία προς τον Οδηγό, να καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη λειτουργίας του Οδηγού και για την με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία του Οδηγού μαζί του.

IV. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

22. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα προσφορών του Οδηγού, όπως αυτό είναι αναρτημένο και λειτουργεί στη σελίδα "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Οδηγού, αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη-χρήστη (και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου) αλλά και τις επιχειρήσεις που έχουν αντιληφθεί την αξία της διαδικτυακής δραστηριότητας. Ο Οδηγός Χαλκιδικής έχει το δικαίωμα χάριν βελτίωσης της αφιλοκερδούς αυτής υπηρεσίας που προσφέρει, να αντικαταστήσει μέρος ή το σύνολο του προγράμματος, να προσθέσει ή αφαιρέσει σε/από αυτό, ακόμη και να το καταργήσει οποτεδήποτε, μετά από προηγούμενη ενημερωτική ανακοίνωση μέσω των σελίδων του, με την προϋπόθεση και μόνον αυτή, να λήξουν οι προσφορές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το ενδεχόμενο της κατάργησης, δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση του Οδηγού έναντι των επιχειρήσεων ή των επισκεπτών-χρηστών της ιστοσελίδας, οι οποίοι ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη αξίωση εγείρουν ή και διατηρούν κατά του Οδηγού Χαλκιδικής.

23. Ο Οδηγός Χαλκιδικής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, κατόπιν ανακοίνωσης από τις σελίδες του. Σε περίπτωση που η εγγεγραμμένη επιχείρηση δεν αποδέχεται το νέο/ους όρο/ους της σύμβασης, δικαιούται να καταγγείλει την σύμβασή της με τον Οδηγό με γραπτή ειδοποίηση (μέσω ταχυδρομείου ή μέσω e-mail) και να απαιτήσει ρητά την απάλειψη της καταχώρησής της και των προσφορών που (ενδεχομένως) έχει σε ισχύ, από τις σελίδες του, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση -χρηματική ή άλλη- από αυτόν.  

V. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

24. Ο Οδηγός Χαλκιδικής δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες του.

25. Ο Οδηγός Χαλκιδικής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από αυτόν κατά την απόλυτη κρίση του, οποτεδήποτε.

26. Η αίτηση εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής στον Οδηγό (ηλεκτρονική ή έντυπη) και η υπογεγραμμένη σύμβαση με τον Οδηγό,  είναι έγγραφα τα οποία έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ έναντι όλων.

27. Ο κωδικός αναγνώρισης που ενδεχομένως περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό έντυπο που θα δημιουργηθεί (αίτηση εγγραφής ή και ανανέωσης) είναι επαρκής για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και της αυθεντικότητας του εγγράφου.

28. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν για τον Επαγγελματικό-Τουριστικό Οδηγό Χαλκιδικής HALKIDIKI VOICE e-GUIDE, όλα ανεξαιρέτως τα αναγραφόμενα στους παρόντες όρους χρήσης του halkidikivoice.gr (Όροι χρήσης α.α. 1 έως και α.α.31)

29. Η επίσκεψη του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων χρήσης και η χρήση των υπηρεσιών του προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας, όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.

30. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του halkidikivoice.gr και του επισκέπτη-χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

31. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν την τελευταία έκδοση των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της ιστοσελίδας halkidikivoice.gr και των υπηρεσιών της. Οι επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας halkidikivoice.gr και της υπηρεσίας της "Επαγγελματικός-Τουριστικός Οδηγός Χαλκιδικής HALKIDIKI VOICE e-GUIDE" θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις. 

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

6.png1.png7.png0.png1.png4.png
Σήμερα138
Εχθές153
Τελευταία εβδομάδα1020
Τελευταίος μήνας5057

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ

LINKS