Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας στην υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Στο ευρωπαϊκό έργο REFORM για την υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για ένα νέο ευρωπαϊκό έργο, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 με στόχο να υποστηρίξει την υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε τέσσερις ευρωπαϊκές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα ΣΒΑΚ έχουν αποδειχθεί πως είναι αποτελεσματικά εργαλεία για την προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών και βιώσιμων τρόπων μετακίνησης.

Τις δράσεις του έργου REFORM στην Κεντρική Μακεδονία θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ενώ και οι 38 Δήμοι της Περιφέρειας θα κληθούν να συνδράμουν με τη συμμετοχή τους.

Η πρώτη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους εκπροσώπους των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η πρώτη εσπερίδα του έργου θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, μεθαύριο Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, στην έδρα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Αμφιθέατρο «Βεργίνα», 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Θέρμη).

Το έργο REFORM είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς τα κυκλοφοριακά προβλήματα ταλανίζουν την πλειοψηφία των πόλεων της. Η περιβαλλοντική μόλυνση είναι μία από τις σημαντικότερες απόρροιες της κυκλοφοριακής συμφόρησης: σύμφωνα με καθημερινές μετρήσεις περιβαλλοντικών ρύπων, η συγκέντρωση αιρούμενων σωματιδίων PM10 ξεπερνάει τα ανώτερα επιτρεπτά όρια για περισσότερες από 30 μέρες τον χρόνο. Η κυριαρχία του ΙΧ αυτοκινήτου στις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας είναι γεγονός, καθώς κάθε χρόνο περισσότερα από 16.000 – 20.000 νέα αυτοκίνητα προστίθενται στον υπάρχοντα στόλο της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, το ποσοστό χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτου ανέρχεται σε 65% - με μία μέση πληρότητα 1,44 άτομα ανά όχημα, σε αντίθεση με το ποσοστό χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που αγγίζει μόλις το 35%. Η ενεργειακή κατανάλωση από τις μεταφορές φτάνει κατά μέσο όρο τους 851.029 τόνους πετρελαίου ετησίως, αγγίζοντας το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

Το έργο REFORM θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα χρόνια, το Δεκέμβριο του 2020. Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό των πόλεων που θα υλοποιήσουν Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε τέσσερις ευρωπαϊκές περιφέρειες: της Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), της Emilia-Romagna (Ιταλία), του Greater Manchester (Μεγάλη Βρετανία) και του Parkstad Limburg (Ολλανδία).

Προκειμένου να προωθηθεί η επιλογή μέσων μετακίνησης χαμηλών ρύπων (π.χ. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ποδήλατο, πεζή μετακίνηση, ηλεκτρικά οχήματα), οι εταίροι του έργου REFORM θα αναπτύξουν συγκεκριμένες οδηγίες και θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους Δήμους να υλοποιήσουν τα επιμέρους Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν το έργο REFORM είναι ο κεντρικός ρόλος που αποδίδεται στις Περιφέρειες ως υποστηρικτές όχι μόνο των μεγάλων, αλλά και των μικρών – μεσαίων σε μέγεθος Δήμων. Η υποστηρικτική αυτή δράση θα επιτευχθεί μέσα από τη διαμόρφωση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να περιέχουν δράσεις ευρείας διάδοσης, προώθησης και υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Για την υλοποίηση του έργου REFORM θα συνδράμουν, μαζί με τις τέσσερις περιοχές που προαναφέρθηκαν, τρεις Ευρωπαίοι εταίροι: το Ινστιτούτο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως συντονιστής του έργου, το ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων POLIS και το Institute for Transport and Logistics Foundation από την Ιταλία.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο σύνδεσμο: http://www.interregeurope.eu/reform/

«Είναι απαραίτητο να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά προς την κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας, χρησιμοποιώντας τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ως κύριο εργαλείο και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως τη ραχοκοκαλιά καινοτόμων λύσεων. Αυτός είναι και ο κύριος στόχος μας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή μας στο έργο REFORM» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.[ΑΠΕ-ΜΠΕ]