Πρωτοβουλίες για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και την κατάρτιση στελεχών και επιχειρήσεων από την Π.Κ.Μ.

Νέες δράσεις για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και την κατάρτιση στελεχών και επιχειρήσεων θα προκηρύξει σύντομα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που φιλοδοξεί να καταστήσει το 2020 "έτος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων".

"Σύντομα θα προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις, αλλά και παρουσίαση των στοιχείων που πιστοποιούν το θετικό έργο για τη στήριξη του επιχειρείν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”, τόνισε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, στη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, επικεντρωμένη στη δράση “Κουπόνια Καινοτομίας” για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η εν λόγω δράση στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας και στη διάρκεια της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, οι ενδιαφερόμενοι πληροφορήθηκαν για όλες τις λεπτομέρειες και απηύθυναν ερωτήσεις, προκειμένου να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλλουν τις αιτήσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 4 εκ. ευρώ, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 1.000 ευρώ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 10.000,00 ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για αγορά – λήψη υπηρεσίας, από φορέα καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης.

Οι υποψήφιες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν σχέδια, που να σχετίζονται με τους τομείς της αγροδιατροφής, των δομικών υλικών, της κλωστοϋφαντουργίας - ένδυσης, του τουρισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, των τεχνολογιών ενέργειας, των τεχνολογιών περιβάλλοντος ή των τεχνολογιών μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ουσιαστικά πρόκειται για την τέταρτη δράση, μέσα σε διάστημα μικρότερο από ένα χρόνο, που υλοποιεί η περιφέρεια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην καινοτομία. Όπως έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης, η πρώτη δράση Μεταποίηση – Εμπόριο, στην οποία θα διατεθούν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ, η διαδικασία αξιολόγησης έχει ολοκληρωθεί και πλέον, εντός του μήνα, θα εκδοθούν τα αποτελέσματα. Επίσης, στη δράση Εμπόριο – Υπηρεσίες, ήδη έχουν ενταχθεί 118 επιχειρήσεις, με δημόσια δαπάνη 5 εκατομμυρίωνα ευρώ ενώ στη δράση Κουπόνια Τεχνολογίας, εντάχθηκαν 412 επιχειρήσεις, με δημόσια δαπάνη 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

“Η καινοτομία θα γίνει ο τρίτος αναπτυξιακός πυλώνας της οικονομία μας, μαζί με τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα και αυτό ακριβώς χτίζουμε βήμα-βήμα”, είπε ο κ. Τζιτζικώστας, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι “ πρέπει οι αποφάσεις και οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι να τρέξουν γρήγορα, αλλά και να ολοκληρωθούν ιδιαίτερα σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας και ίδρυσης επιχείρησης, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η αναβάθμιση των Επιμελητηρίων".

Την ενημερωτική εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, αρμόδιο εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), τα Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης (Βιοτεχνικό, Εμπορικό και Βιομηχανικό, Επαγγελματικό), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). [ΑΠΕ-ΜΠΕ]