Η σημασία του διαλόγου μεταξύ εταιρειών και των κοινωνικών τους εταίρων

Τα τελευταία χρόνια, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή από κυβερνήσεις, επενδυτές και το κοινωνικό σύνολο. Ταυτόχρονα, δίνεται μεγάλη έμφαση στον αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια επιχείρηση στο βιοτικό επίπεδο και στην ποιότητα ζωής των κοινωνιών που επηρεάζονται από τη λειτουργία της.

Πολλές είναι οι εταιρείες που έχουν ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις μέσω της ανάπτυξης πολιτικών συμμόρφωσης με αρχές και πρότυπα που οι ίδιες θέτουν, καθώς και συγκεκριμένων μεθοδολογιών για την καταγραφή των ESG επιδόσεών τους. Ωστόσο, βασικό σημείο αναφοράς για την κατανόηση και ανάλυση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη μιας εταιρείας και την εύρεση του βέλτιστου τρόπου αντιμετώπισης αυτών των επιδράσεων, είναι ο διαρκής διάλογος με όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας μεγάλης βιομηχανικής εταιρείας που λειτουργεί στην ελληνική περιφέρεια. Η Ελληνικός Χρυσός, αναγνωρίζοντας πως η δραστηριότητά της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη εδώ και αιώνες με την τοπική κοινωνία που τη φιλοξενεί, επιδιώκει διαχρονικά την οικοδόμηση ενός ειλικρινούς και ανοιχτού διαλόγου, ώστε να αναγνωρίζονται τα ζητήματα που ενδέχεται να απασχολούν την τοπική κοινωνία και να δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίλυσή τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών και εργαλείων η εταιρεία έχει ενσωματώσει στις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας της τον Μηχανισμό Υποβολής Αναφοράς (Grievance Mechanism). Επί της ουσίας, μέσω πολλαπλών εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας (Τηλεφωνικά ή μέσω fax, μέσω Online φόρμας επικοινωνίας, μέσω ηλεκτρονικού ή φυσικού ταχυδρομείου), κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να θέσει υπόψη της εταιρείας ζητήματα που τον απασχολούν και αφορούν την ίδια τη δραστηριότητά της.

Πρόκειται για μια αρκετά απλή διαδικασία, την οποία μπορεί να ακολουθήσει οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων επιθυμεί να υποβάλει απευθείας αναφορά στην εταιρεία. Με τη σειρά της, η εταιρεία δεσμεύεται να εξετάσει κάθε αίτημα με ακεραιότητα, προσήλωση, εμπιστευτικότητα και αίσθημα ειλικρίνειας και να επανέλθει μέσω απάντησης ή διορθωτικών ενεργειών, παρακολουθώντας παράλληλα με συνέπεια την ομαλή εφαρμογή τους.

Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί ένα σταθερό σημείο επαφής των κοινωνικών εταίρων της Ελληνικός Χρυσός με την εταιρεία και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για αμφότερες πλευρές. Και αυτό, διότι πρόκειται για μια σημαντική πηγή πληροφοριών που διευκολύνει την κατανόηση και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ανησυχίας ή προβληματισμού μπορεί να προκύψει κατά την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στην περιοχή. 

Last modified onΠαρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 09:42