Επιβολή κυρώσεων σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής στα Νέα Μουδανιά

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε, από στελέχη του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε, ότι το Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίο “ΣΑΝΤΕΙ” Ν.Θ. 316 είχε καταπλεύσει στη μαρίνα Σάνης, χωρίς να έχει συντάξει και προσκομίσει προς θεώρηση ναυλοσύμφωνο, όπως προβλέπεται στις  διατάξεις του Ν.4256/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι το ανωτέρω πλοίο εκτελούσε ταξίδι, με επιβαίνοντες δέκα (10) άτομα.

Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.