Έναρξη λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νέας Προποντίδας

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας στις 10 Δεκεμβρίου 2016 θα εγκαινιάσει το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο και θα διανείμει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε δικαιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο του Κοινωνικού Παντοπωλείου μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις χωρίς χρονικό περιορισμό, στις κατά τόπους Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

Η επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθορίζει τους τελικούς δικαιούχους μετά από εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Η Επιτροπή συνεδριάζει μηνιαίως, οπότε οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παραλάβουν τρόφιμα κατά την πρώτη διανομή, στα εγκαίνια του Κοινωνικού Παντοπωλείου, πρέπει να καταθέσουν αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά τους έως την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016.

Κατάθεση Αιτήσεων:
• Δ.Ε. Μουδανιών, Κοινωνική Υπηρεσία, Δημαρχείο, κ. Λεοντάκη Μαρία
• Δ.Ε. Τρίγλιας, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ Ν. Τρίγλιας, κ. Σινάμη Ασημίνα
• Δ.Ε. Καλλικράτειας, Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, Ν. Καλλικράτεια, κ. Παπαδοπούλου Κατερίνα
• κατά τόπους Τοπικά Καταστήματα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
(βάσει της υπ'αριθμ.:303/2016-20/04/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Προποντίδας)
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή αλλοδαποί, νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα.
2. Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ν. Προποντίδας.
3. Εισοδηματικά κριτήρια:
• 3.000€ πραγματικό και όχι τεκμαρτό εισόδημα ετησίως για μεμονωμένο άτομο
• 4.500€ ετησίως για το ζευγάρι
• Προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια διαμονής σε ισχύ.
2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτηρίου συμβολαίου.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.
4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους.
5. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1.
6. Αντίγραφο Ε9 (εάν υπάρχουν ακίνητα).
7. Δήλωση ΕΝΦΙΑ (εάν υπάρχουν ακίνητα).

Δικαιολογητικά θα ζητούνται κατά περίπτωση από την επιτροπή διαχείρισης και την Κοινωνική Λειτουργό, με σκοπό την αποτύπωση μιας συνολικής εικόνας του φακέλλου αιτούντος για την σωστή εκτίμηση της πραγματικής του κατάστασης.

Συγκεκριμένα:
• Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ.
• Σε περίπτωση ανεργίας άνω των έξι (6) μηνών, κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας, κάρτα ανεργίας θεωρημένη, συνοδευμένη με βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
• Σε περίπτωση αναπηρίας, απόφαση υγειονομικής επιτροπής, που αναγράφεται το ποσοστό και απόφαση αρμόδιας υπηρεσίας για το ποσό του επιδόματος αναπηρίας.
• Σε περίπτωση διαζυγίου, διαζευκτήριο.
• Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου.
• Σε περίπτωση που το μονήρη άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.
• Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
• Οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο αποδεικνύει την έκτακτη κατάσταση.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αρμοδίως θεωρημένα.

Κοινωνική έρευνα η οποία να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, για να πιστοποιείται η αναπηρία ή η αρρώστια ή η διάσταση ή η μονογονεϊκότητα ή η πολυτεκνία κλπ.
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).
Ο Δικαιούχος υποχρεούται στην ενημέρωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας για οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασής του.Last modified onΔευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016 10:14