Η πρόκληση αξιοποίησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της γεωθερμίας σε σύγχρονες υδροπονικές, θερμοκηπιακές μονάδες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πρόκληση αξιοποίησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της γεωθερμίας σε σύγχρονες υδροπονικές, θερμοκηπιακές μονάδες, με ποιότητα και εξωστρέφεια - Ενημερωτική ημερίδα διοργάνωσε στην Νιγρίτα η Ν.Ε. Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ.

 Στην ημερίδα “H γεωθερμία και τη συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη”, που διοργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Σερρών και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Ιουλίου 2016 στη Νιγρίτα Σερρών, παρενέβη με εισήγηση ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μάρκος Μπόλαρης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στην προκλητική δυνατότητα αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της γεωθερμίας για τον αγροδιατροφικό τομέα με επενδύσεις καινοτομίας και πολιτικές εξωστρέφειας. Με στρατηγικό σχέδιο για την αξιοποίηση του πλούσιου γεωθερμικού πεδίου της πατρίδας μας, με τις απαραίτητες   συνέργειες  μεταξύ των παραγωγών και των αρμόδιων Υπηρεσιών και την απαραίτητη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.

Υπογράμμισε το πλεονέκτημα της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως  η γεωθερμία  χαμηλής ενθαλπίας για θέρμανση νερού ή χώρου, θέρμανση θερμοκηπίων, θέρμανση κτηνοτροφικών κτιρίων, ξήρανση γεωργικών προϊόντων και  τροφοδότηση της γεωργικής βιομηχανίας με θερμική ενέργεια.

Εστίασε στις βέλτιστες εφαρμογές των θερμοκηπιακών μονάδων που λειτουργούν με ενέργεια από το γεωθερμικό πεδίο στην πεδιάδα του Νέστου ως επιτυχημένο πρότυπο που αναζητάει μιμητές.  
Τόνισε την ανάγκη Αλλαγής Κατεύθυνσης στον αγροδιατροφικό τομέα για την  παραγωγή προϊόντων ποιότητας που ενσωματώνουν την καινοτομία, πιστοποιούν την ποιότητα, προσθέτουν αξία και με πολιτικές εξωστρέφειας αξιώνουν τα ποιοτικότερα προϊόντα μας να πωλούνται από τα απαιτητικότερα ράφια του κόσμου.

Η αξιοποίηση των πλούσιων γεωθερμικών πεδίων μας συμβάλλει καθοριστικά στην αναδιάρθρωση των αγροτικών καλλιεργειών, με εντατικότερες μορφές καλλιέργειας όπως τα θερμοκήπια, αφού μειώνει το κόστος θέρμανσης των θερμοκηπίων κατά περίπου 70% σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Ο συνδυασμός της υδροπονίας, καθιστά την θερμοκηπιακή καλλιέργεια όχι απλά βιώσιμη, αλλά και ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας στην επένδυση εξαγωγικό χαρακτήρα.

Η πρόκληση είναι παρούσα. Οι δυνατότητες εξαιρετικές. Με οργανωμένη δράση, βούληση και στρατηγικό σχέδιο μπορούμε να την αξιοποιήσουμε ώστε να ανταποκριθούμε στην ζήτηση των προϊόντων, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, χτίζοντας το νέο παραγωγικό αγροδιατροφικό πρότυπο της χώρας.[ΑΠΕ-ΜΠΕ]