Συμφωνία ύψους 240 εκατ. μεταξύ ΕΤΕπ και υπ. Παιδείας για ενίσχυση Έρευνας-Καινοτομίας

Συμφωνία ύψους 240 εκατ. μεταξύ ΕΤΕπ και υπ. Παιδείας για ενίσχυση Έρευνας-Καινοτομίας ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

 

Την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του ευαίσθητου και ιδιαίτερα σημαντικού, αλλά απαιτητικού και αναγκαίου τομέα, της Έρευνας και της Καινοτομίας, διασφαλίζει η συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλώντας στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο αν. υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, τόνισε ότι η πολιτική που προωθεί το υπουργείο στον τομέα αυτό έχει δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η γνώση που παράγεται από την έρευνα πρέπει να στηρίζει την κοινωνία, διευρύνοντας τους πνευματικούς της ορίζοντες και ο δεύτερος ότι είναι αναγκαίο να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα, που δεν είναι άλλο από το πώς η γνώση θα συντελέσει στην ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Στο επίκεντρο της πολιτικής αυτής βρίσκονται οι άνθρωποι, καθώς η χώρα διαθέτει εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό, αλλά εξαιτίας της κρίσης παρατηρείται κύμα μεγάλης φυγής.

Στο σημείο αυτό ο κ. Φωτάκης έκανε λόγο για τρομερή αιμορραγία επιστημονικού προσωπικού στο εξωτερικό, προσθέτοντας ότι τα τελευταία χρόνια πάνω από 170.000 επιστήμονες μετανάστευσαν στο εξωτερικό και από αυτό το 75% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων. Όπως έγινε γνωστό, το ποσό των 240 εκατ. ευρώ που προβλέπει η υπογραφείσα σήμερα συμφωνία, θα αρχίσει να εκταμιεύεται άμεσα και η ολοκλήρωσή του θα γίνει το 2018. Το ποσό αυτό θα διατεθεί αποκλειστικά για τη δημιουργία θέσεων εργασίας νέων επιστημόνων και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας στα πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα. Πρόσθεσε επίσης ότι οι πόροι αυτοί θα είναι πρόσθετοι εκείνων του ΕΣΠΑ, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις για την έρευνα και καινοτομία.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Φωτάκης, η διαχείριση των πόρων που θα προκύψουν από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα γίνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., η δημιουργία του οποίου προβλέπεται σε σχετικό σχέδιο νόμου που έχει εκπονήσει του υπουργείο Παιδείας και ήδη βρίσκεται στο στάδιο της ανοιχτής διαβούλευσης, προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή. Ωστόσο, η Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) θα εξακολουθεί να έχει την ευθύνη για τη χάραξη της εθνικής πολιτικής και για τη διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας, η διακυβέρνηση του ΕΛΙΔΕΚ θα είναι ανεξάρτητη από την εκάστοτε πολιτική εξουσία και η λειτουργία του θα διευκολύνει τη μεγαλύτερη και στενότερη συνεργασία μεταξύ ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και των διαθέσιμων υποδομών.

Τόνισε επίσης ότι το αδιαπραγμάτευτο κριτήριο για τις επιλογές του ιδρύματος θα είναι η επιδίωξη της επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι οι χρηματοδοτήσεις από το ΕΛΙΔΕΚ δεν θα υπόκεινται σε περιφερειακά κριτήρια και ποσοστώσεις, όπως ισχύει για τους πόρους του ΕΣΠΑ, γεγονός που θα επιτρέψει τη βέλτιστη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Κατά την εκτίμηση του κ. Φωτάκη, η δημιουργία του ΕΛΙΔΕΚ και η διάθεση πρόσθετων πόρων για την Ε&Κ θα βάλει φρένο στην αθρόα φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, που παρατηρείται εξαιτίας της κρίσης και θα συμβάλει σημαντικά στην προσέλκυση καταξιωμένων επιστημόνων, ώστε να εργαστούν στη χώρα. [ΑΠΕ-ΜΠΕ]


Last modified onΠαρασκευή, 15 Ιουλίου 2016 16:45