"Ου κλέπτω την νίκην"

Στην αρχή ήταν η Ισσός. Στη συνέχεια η Τύρος και η Γάζα. Στην Αίγυπτο λατρεύτηκε σαν Θεός. Αργότερα, στα Γαυγάμηλα έδωσε τα διαπιστευτήριά...

Subscribe to this RSS feed