Εξώδικο απέστειλαν 53 Σωματεία της ΕΠΣ Χαλκιδικής στη Διοίκηση της Ένωσης

Εξώδικο επιστολή απέστειλαν 53 Σωματεία της  ΕΠΣ Χαλκιδικής κατά της Διοίκησης της Ένωσης, με κοινοποίηση στην ΕΠΟ,λόγω ανάρτησης ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της, σύμφωνα με την οποία τα Σωματεία που προσέφυγαν στα Πολιτικά Δικαστήρια κατά την Ένωσης δεν δικαιούνται να κάνουν μεταγραφές.

0000000HVNEWS

Τα 53 Σωματεία -το 90% περίπου του συνόλου της Χαλκιδικής- ζητούν "Να προβείτε στο «κατέβασμα» της συγκεκριμένης ανάρτησης από την Ιστοσελίδα της Ένωσης, εντός δύο (2) ωρών από τη λήψη του παρόντος" και καλούν την Ένωση "Να μην προβεί σε αποκλεισμό κανενός Σωματείου από τη διαδικασία των μεταγραφών....".

Η εξώδικος επιστολή είναι η ακόλουθη: 

"ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

1. Του Αθλητικού Σωματείου.......(ακολουθούν οι επωνυμίες και αντίστοιχες έδρες 53 ποδοσφαιρικών Σωματείων της Χαλκιδικής)

ΚΑΤΑ
Του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ .Χαλκιδικής, η οποία εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής κι εκπροσωπείται νόμιμα.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ε.Π.Ο. – Γραφείο Προέδρου – υπόψη κ. Γκιρτζίκη.

Πολύγυρος 7 Ιουλίου 2016
1. Με έκπληξη και αγανάκτηση εκπρόσωποι των Σωματείων μας διαπίστωσαν ότι έχετε αναρτήσει στην Ιστοσελίδα της Ένωσης ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία τα Σωματεία που προσέφυγαν στα Πολιτικά Δικαστήρια κατά την Ένωσης δεν δικαιούνται να κάνουν μεταγραφές.
Η διαπίστωση αυτή έγινε μετά την λήξη του μεταξύ μας Δικαστηρίου της 5.7.2016 και με βάση προφορικούς ισχυρισμούς των δικηγόρων που παραστάθηκαν υπέρ της Ένωσης.
2. Δεν αποτελεί, βέβαια, πρωτοτυπία το Διοικητικό σας Συμβούλιο να μην συμπορεύεται με το Νόμο, τους Κανονισμούς και το Καταστατικό της ΕΠΣΧ και της Ε.Π.Ο., ωστόσο, θεωρούμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
α. Η Προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια για το συγκεκριμένο ζήτημα της σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, διότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα δεν συμπεριλαμβάνεται στα καθήκοντα κανενός οργάνου της Ε.Π.Ο..Σας προκαλούμε δε, να μας υποδείξετε σχετική διάταξη, η οποία να είναι αντίθετη σε αυτό. Άλλωστε, εάν ήταν παράβαση, θα είχατε υποχρέωση να τιμωρήσετε τις ομάδες που προσέφυγαν από τον Μάρτιο του 2016, με τις ποινές που προβλεπόταν από το ίδιο άρθρο 35 παρ. 2 ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Σωματείων, το οποίο σήμερα άλλαξε προς το ηπιότερο.
Δεν το κάνατε έως σήμερα, διότι, βεβαίως, δεν το δικαιούσασταν.
β. Ακόμη και να ήταν παράβαση η προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια για το συγκεκριμένο ζήτημα (που σε καμία περίπτωση δεν ήταν), θα έπρεπε πρώτα να υπάρχει έγγραφη προειδοποίηση για αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 35 ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων, ώστε η Ε.Π.Σ.Χ. να δικαιούται μετά να επιβάλλει οποιονδήποτε περιορισμό στις μεταγραφές, σύμφωνα με το νέο κανονισμό που ισχύει από 1.7.2016, όπως μόλις διαπιστώσαμε.
Ωστόσο, κανένα έγγραφο ή προειδοποίηση δεν έλαβε κανένα Σωματείο από εμάς έως σήμερα.
γ. Σύμφωνα με τον ίδιο – ανανεωμένο και κατά πολύ ηπιότερο – Κανονισμό που ισχύει από 1.7.2016, ο περιορισμός στις μεταγραφές ισχύει έως την άρση της Προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια.

Σας ενημερώνουμε, λοιπόν, ότι από την 5.7.2016, οπότε και διεξήχθη το Δικαστήριο Ασφαλιστικών Μέτρων δεν υφίσταται προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια, διότι, αφενός μεν το Δικαστήριο έγινε, αφετέρου δε κανείς από εμάς δεν μπορεί, πλέον να το αναιρέσει, ακόμη και να το επιθυμούσε (που δεν θα το επιθυμούσε, βέβαια, σε καμία περίπτωση).
Συνεπώς, ακόμη και να υπήρχε παράβαση (που δεν υπήρξε για κανέναν λόγο), σήμερα δεν υφίσταται κώλυμα για κανένα Σωματείο από εμάς και αυτό είναι πέραν κάθε αμφισβήτησης.
Εκτός εάν έχετε την (εσφαλμένη πέρα για πέρα) εντύπωση ότι, από την 1.7.2016 και μέχρι να πάψει να υπάρχει ο συγκεκριμένος κανονισμός (ίσως και μετά από 10ετίες) τα Σωματεία μας δεν θα μπορούν να κάνουν μεταγραφές, δεδομένου ότι, πλέον, το Δικαστήριο έχει γίνει και κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει τη συμμετοχή του σε αυτό (ακόμη και εάν το επιθυμούσε – που δεν το επιθυμεί).
Με βάση τα παραπάνω:

ΖΗΤΟΥΜΕ:
1. Να ενημερωθείτε άμεσα και έγκυρα για το συγκεκριμένο ζήτημα (αν και η άποψή μας είναι ότι γνωρίζετε την αλήθεια – το ζήτημα είναι μάλλον απλό).
2. Να προβείτε στο «κατέβασμα» της συγκεκριμένης ανάρτησης από την Ιστοσελίδα της Ένωσης, εντός δύο (2) ωρών από τη λήψη του παρόντος.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ:
Να μην προβείτε σε αποκλεισμό κανενός Σωματείου από τη διαδικασία των μεταγραφών, διότι θα αποτελεί παράνομη Πράξη, η οποία περιγράφεται σαφώς σε συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών.
Ο δε παράνομος περιορισμός μας από τη διαδικασία μεταγραφών θα αποτελέσει την αιτία για μεγάλη ηθική και περιουσιακή βλάβη, την οποία να είστε βέβαιοι ότι θα αναζητήσουμε με όλους τους νόμιμους τρόπους.
Επίσης, θα στερήσει παράνομα την Ε.Π.Σ.Χ. και την Ε.Π.Ο. από πολύ σημαντικά έσοδα και το επόμενο νόμιμο Δ.Σ. είναι βέβαιο ότι θα τα αναζητήσει από εσάς.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:
1. Εξακολουθούν να ισχύουν όλα όσα Δηλώσαμε και στην από 4.5.2016 Εξώδικη Δήλωσή μας, η οποία σας κοινοποιήθηκε νόμιμα.
2. Στην περίπτωση, κατά την οποία για άλλη μία φορά προβείτε σε παράβαση των όσων ισχύουν, θα διεκδικήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας σε κάθε επίπεδο Δικαιοσύνης και διαδικασιών.
3. Δεν είναι δυνατόν, εσείς οι οποίοι λειτουργείτε με τα χρήματα και την οντότητα των ομάδων μας και έχουμε δηλώσει επανειλημμένα σε όλα τα θεσμικά επίπεδα ότι δεν σας αναγνωρίζουμε, πλέον, ως εκπροσώπους μας, να εξακολουθείτε να παραβαίνετε το Νόμο και τους Κανονισμούς και να αποτελείτε τροχοπέδη στη λειτουργία των ομάδων μας.

Ο κ. Πρόεδρος της Ε.Π.Ο., στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, καλείται να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, όσον αφορά την αρμόδια Υπηρεσία Μεταγραφών της Ε.Π.Ο., την οποία εποπτεύει και, για τον λόγο αυτό, Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτόν.

Επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα νόμιμα στην Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, ώστε ο Πρόεδρός της, τα μέλη Δ.Σ. και το Προσωπικό της να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην Έκθεση Επίδοσης.
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος"


0000000HV

0000000MDS

Last modified onΠέμπτη, 07 Ιούλιος 2016 20:59