Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων: «Βουτιά» στη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα

«Βουτιά» στη μακρόχρονη ιστορία της σχέσης του ανθρώπου με τη θάλασσα και την αλιεία πραγματοποιούν κάθε χρόνο περισσότεροι από 3000 Έλληνες και ξένοι επισκέπτες...

Additional Info

Subscribe to this RSS feed