Ψηφιακή αναβάθμιση 412 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από την ΠΚΜ

Τέσσερις αποφάσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της προώθησης στην αγορά 412 επιχειρήσεων, μέσω της δράσης "Κουπόνια Τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας", υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης ανήλθε στα 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ -όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση- "ο κ. Τζιτζικώστας, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί το σύνολο των επιχειρήσεων που είχαν συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία και ικανοποιούσαν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στη δράση, προχώρησε στην αύξηση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης από 3,1 εκατ. σε 5,1 εκατ. ευρώ".

«Η επιχορήγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται σε ποσοστό 100% και ως Περιφέρεια ανταποκριθήκαμε στην τεράστια ζήτηση, αυξάνοντας σημαντικά τον αρχικό προϋπολογισμό, ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι συμπολίτες μας, που πληρούσαν τα κριτήρια», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τζιτζικώστας.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να ολοκληρώσουν εντός τριών μηνών την υλοποίηση του έργου τους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους στη δράση. Κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα υλοποιηθεί, επιχορηγείται σε ποσοστό 100% με προϋπολογισμό από 5.000 ευρώ έως και 15.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις για να λάβουν την επιχορήγηση πρέπει να υποβάλουν στο τέλος του έργου τους ένα και μοναδικό αίτημα τελικής πιστοποίησης, η φόρμα υποβολής του οποίου είναι ήδη διαθέσιμη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) της ΜΟΔ ΑΕ www.ependyseis.gr. Η δράση συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Την ευθύνη υλοποίησης της δράσης έχουν αναλάβει η ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΚΜ και ο Ενδιάμεσος Φορέας ΕΦΕΠΑΕ μέσω του αρμόδιου εταίρου-Περιφερειακής Μονάδας του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Η απόφαση με το σύνολο των 412 ενταγμένων επιχειρήσεων δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και στις ιστοσελίδες www.kepa-anem.gr και www.pepkm.gr. [ΑΠΕ-ΜΠΕ]