Ανακοίνωση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δήμου Νέας Προποντίδας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας επιχορηγήθηκε για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, με την 32474/21-10-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το ποσό των 1.399.379 ευρώ, ποσό το οποίο ενσωματώθηκε στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου μας με την 841/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επιχορήγηση αυτή συμβάλει σημαντικά στις προσπάθειες που καταβάλλουμε ως Δημοτική Αρχή στην οικονομική εξυγίανση του Δήμου μας. Μέριμνά μας να δώσουμε στο τόπο μας αυτό που του αξίζει. Να οδηγήσουμε το Δήμο μας στο δρόμο της ανάπτυξης και της προκοπής προς όφελος όλων των δημοτών μας.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω της οικονομικής κρίσης, θέτουμε γερά θεμέλια έτσι ώστε να γίνει ο Δήμος Νέας Προποντίδας ένας σύγχρονος Δήμος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών του.