Δήμος Ν. Προποντίδας: Καταβολή των τελών κοινόχρηστων χώρων σε τρεις δόσεις

Την καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων σε τρεις ισόποσες δόσεις χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του αναλογούντος τέλους αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Προποντίδας με την 805/2016 προκειμένου να διευκολυνθούν στην καταβολή του ποσού των τελών οι επαγγελματίες του Δήμου μας οι οποίοι χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο.

Η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις (σε ένα και δύο μήνες αντίστοιχα από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας του κοινοχρήστου χώρου).

Η άδεια θα χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφόμενης επί αυτής του αριθμού του διπλοτύπου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους.

Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θα θεωρείται από το δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών διπλοτύπων είσπραξης.

Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.Last modified onΤετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016 10:42