BUSINESS: Tο «Τοπ 10» εφευρέσεων της τελευταίας δεκαετίας και η συμβολή της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην οικονομία

  • Published in Άρθρα


του Δρ. Ιωάννη Καπλάνη γενικού διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) www.obi.gr

Η συμβολή της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, είναι ιδιαίτερα σημαντική με συμμετοχή στο 26% της απασχόλησης και 40% του ΑΕΠ.

Οι εταιρείες, πρέπει να αντιληφθούν ότι έχουν πολλαπλά οφέλη από την ανάπτυξη καινοτόμου εφευρετικής δραστηριότητας με σωστή εταιρική στρατηγική προστασίας των προϊόντων βιομηχανικής ιδιοκτησίας τους (ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά σχέδια, φυτικές ποικιλίες κλπ), που θα τους δώσει δυνατότητες εξόδου σε νέες αγορές, όσο και χρηματοδότησης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας εκτιμά ότι το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι αυτό της ανάπτυξης κουλτούρας, όχι μόνο για την σημασία της προστασίας της Διανοητικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αλλά πολύ περισσότερο για την σπουδαιότητα της τεχνολογικής πληροφορίας στην πορεία προς την καινοτομία και την ανάπτυξη της οικονομίας μας.

Εργάζεται λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση, με εκπαιδευτικά σεμινάρια σε συνεργασία και με διεθνείς ομοειδείς οργανισμούς σε διαφορετικές ομάδες στόχους όπως, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, συνδέσμους επιχειρήσεων/βιομηχανιών, επιμελητήρια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φορείς ΜμΕ, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ Enterprise Europe Network (Hellas) κ.α. Αλλά και με τη συμμετοχή του σε προγράμματα της ΕΕ σε συνεργασία με άλλα εθνικά γραφεία και φορείς, στην ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και αξιοποίησης του διανοητικού κεφαλαίου που θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τις ΜμΕ στην ανάπτυξη πολιτικής και στρατηγικής για την Διανοητική Ιδιοκτησία, με τη διευκόλυνση των καταθέσεων μέσω πλήρους ηλεκτρονικοποίησης διαδικασιών και με αρκετές ακόμη δράσεις.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι με στόχο την εξοικείωση των εταιρειών, τα 2 από τα 4 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, που απευθύνονται σε μικρές και πολύ μικρές υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις περιλαμβάνουν χρηματοδότηση για προετοιμασία και κατοχύρωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Οι βιομηχανίες εντάσεως Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) αποτελούν περισσότερο από το 31% των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και στην ΕΕ πάνω από 5,7 τρις ευρώ παράγονται ετησίως από τις βιομηχανίες εντάσεως ΔΙ ( 2011-2013 / αύξηση 1 τρις) οι οποίες συμβάλλουν άμεσα στο 28% της απασχόλησης (26% στην Ελλάδα) και στο 42% του ΑΕΠ (40% στην Ελλάδα) ενώ τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, στην ΕΕ συμβάλλουν 10% και στην απασχόληση, 15% στο ΑΕΠ. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα τα στοιχεία δείχνουν ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχουν άμεση συμβολή στην απασχόληση 6,9% και αντίστοιχη συμβολή στο ΑΕΠ ενώ τα βιομηχανικά σχέδια έχουν 9,7% άμεση συμβολή στην απασχόληση και 7,9% συμβολή στο ΑΕΠ.

Τα εμπορικά σήματα έχουν άμεση συμβολή στην απασχόληση έχουν 19,9% και 36,1% συμβολή στο ΑΕΠ, τα πνευματικά δικαιώματα έχουν 5% άμεση συμβολή στην απασχόληση και 4,7% συμβολή στο ΑΕΠ, οι γεωγραφικές ενδείξεις έχουν άμεση συμβολή στην απασχόληση έχουν 0,2% και αντίστοιχη συμβολή στο ΑΕΠ και οι φυτικές ποικιλίες έχουν 0,9% άμεση συμβολή στην απασχόληση και 0,3% συμβολή στο ΑΕΠ.

Τα σημαντικότερα τεχνολογικά πεδία

Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι οι ιατρικές και κτηνιατρικές επιστήμες, δηλαδή οι ιατρικές συσκευές, όργανα, εργαλεία, εμφυτεύματα και τεχνητά μέλη, βρίσκονται όλες τις χρονιές στην πρώτη θέση.

Πέρα όμως από τα ιατρικά, την πρώτη πεντάδα αποτελούν αιτήσεις στα ακόλουθα πεδία:
- Ανεμοκινητήρες, υδραυλικές μηχανές ή κινητήρες, παραγωγή μηχανικής ενέργειας.
- Τρόφιμα, είδη διατροφής, επεξεργασία τροφίμων.
- Γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία, αλιεία.
- Θέρμανση, κλιματισμός Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις στο τεχνολογικό πεδίο «Οικοδομή, Κτίρια, Κατασκευές», οι οποίες ήταν παραδοσιακά στις πρώτες θέσεις σημείωσαν το 2015 σημαντική πτώση ενώ από το 2011 και μετά αρχίζει να εμφανίζεται μέσα στην πρώτη 10αδα το τεχνολογικό πεδίο «Υπολογιστές, Επεξεργασία Δεδομένων» και μάλιστα το 2015 καταλαμβάνει την 5η θέση.

Τοπ 10 εφευρέσεων της τελευταίας δεκαετίας

Οι κορυφαίες δέκα εφευρέσεις της τελευταίας δεκαετίας ήταν: Παρασκευάσματα για ιατρική, οδοντιατρική, ή για καλλωπισμό Δοχεία για αποθήκευση ή μεταφορά υλικών ή αντικειμένων, Σταθερά ή κινητά στοιχεία για ανοίγματα σε κτίρια, οχήματα, π.χ. Πόρτες, παράθυρα Παρασκευή ή την επεξεργασία τροφίμων π.χ. Μαγειρική, τροποποίηση θρεπτικών ποιοτήτων Μηχανές ή κινητήρες για υγρά Κτηνοτροφία, αλιεία, εκτροφή ή αναπαραγωγής ζώων Παραγωγή ή χρήση θερμότητας Διερεύνηση ή ανάλυση υλικών καθορίζοντας τις χημικές ή τις φυσικές ιδιότητες Επεξεργασία νερού, λυμάτων, αποχέτευσης, αποβλήτων Γενικές κατασκευές κτιρίων π.χ. στέγες πατώματα κλπ.

Σημειώνεται ότι οι περισσότερες καταθέσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έχουν κατατεθεί, κατά σειρά πλήθους, από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα, το Ηράκλειο, τη Λάρισα, τη Μαγνησία, την Κοζάνη, την Εύβοια και τα Ιωάννινα. [ΑΠΕ-ΜΠΕ]Last modified onΔευτέρα, 06 Φεβρουάριος 2017 10:57