Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ. Κ. Σημάντρων

Ανατέθηκαν οι μελέτες που αφορούν το έργο: “Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Σημάντρων" (Αρχιτεκτονική, Ειδική Αρχιτεκτονική, Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική, Γεωτεχνική και Τεύχη Δημοπράτησης – Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.) με την υπ'αριθμ.312/02-08-2016 Α.Ο.Ε. (Α.Δ.Α.:6ΙΖΜΩΚΤ-3ΘΔ). Οι αντίστοιχες μελέτες συμβασιοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα 25 έως 30 Αυγούστου 2016.

Οι μελέτες εκπονούνται και θα υποβληθούν στις συναρμόδιες υπηρεσίες (Γ.Γ.Α.,ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.-Π.Κ.Μ.) για τις σχετικές εγκρίσεις και την τελική αδειοδότηση του εν λόγω κτηρίου (Σ.Α.-Υ.ΔΟΜ.).

Ευελπιστούμε να ολοκληρωθούν οι μελέτες και οι σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την διαδικασία δημοπράτησής του και εν τέλει την κατασκευή του υπόψη έργου.

Πρόκειται για ένα έργο πνοής, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα άθλησης στους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Σημάντρων (μικρούς και μεγάλους).

Το έργο πρόκειται να να κατασκευαστεί στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου Σημάντρων, στη θέση του υφιστάμενου υπαίθριου χώρου καλαθοσφαίρισης.