Τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι πιστεύουν ακόμη στη μαγεία

Η πίστη στις διάφορες μαγικές πρακτικές είναι απρόσμενα εξαπλωμένη παγκοσμίως, αν και με μεγάλες αποκλίσεις από χώρα σε χώρα, δείχνει μια νέα επιστημονική έρευνα...

Additional Info

Ελληνικός Χρυσός - Δίπλα στην κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής με σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Ελληνικός Χρυσός επιχειρεί στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική βασισμένη στην θεμελιώδη και αδιαπραγμάτευτη αρχή της υπεύθυνης...

Additional Info

Subscribe to this RSS feed